Navigace

Obsah

Osada Dvorce leží západním směrem od Lysé nad Labem u lesa Bor.Dvorce (Vystrkov)založil v roce 1760 František Karel Rudolf Sweerts-Spork.Domky tehdy stávaly pouze na jedné straně cesty,proto se zde vžilo pořekadlo,že se ve Dvorci chléb peče po jedné straně.Nedaleko osady v  lesích,v místech zvaných dodnes U Altánu,bývala poustevna sv.Františka.

Ke Dvorcům patřila samota Bažantnice,kterou tvořila vlastní budova s číslem popisným 1 a okolní porosty.Jednopatrová stavba Bažantnice pocházela snad již z doby Habsburků,neboť na bývalé stodole byl umístěn na západním štítě kamenný znak a letopočet ze  17.stol.Hrabě Sweets-Spork nechal Bažantnici v roce 1758 obnovit.Přízemí obývalo služebnictvo,patro s komnatami panstvo.V patře byla přistavěna pavlač krytá přečnívající střechou.Za hraběte Sweets-Sporka se zde prodávalo dvě stě bažantů ročně.Bažantnice později nesla název Neuhöfel.V roce 1837 byl porost staré Bažantnice vykácen.

Východně od Bažantnicese nalézal panský hřebčinec,kde pracovalo 6 podkoních.Hřebčinec byl postaven z červených cihel a na hřeben střechy byl umístěn vyřezaný reliéf koníka s nápisem Vyšehrad.Za Sweets -Sporků se zde chovali hospodářští koně,za vlády Rohanů koně závodní.Vyhlášený kůň zdejšího hřebčince se jmenoval Vyšehrad a prý pocházel z plemene bájného Horymírova Šemíka.

K tomuto místu se váže pověst o hostinském ze  Dvorců,který nějaký čas vlastnil také Bažantnici.Hostinský prý vyoral na Viničkách dvanáct zlatých apoštolů z bývalého hradního pokladu.O Dvorcích se také traduje,že se zde zdržoval pověstný loupežník Bábinský se svou tlupou.

V sousedních lesích Brandýského panství byl objeven v hloubce 24 metrů pramen vody tak silný,že vytryskoval do výše 12 metrů nad zemí.Ve 20.letech 20.století ve své knize František Otruba píše,že "voda jest výborné jakosti a odvádí se ze sběrny káranské do  Prahy".