Navigace

Obsah

Mikroregion Polabí získal dotaci na vybudování skupinového vodovodu

Typ: ostatní
.

Již několik let usiluje Mikroregion Polabí, ve kterém jsou sdruženy obce, které náleží do působnosti ORP Lysá nad Labem, o vybudování vodovodu, který by zásoboval vodou obce Semice, Přerov nad Labem, Starý Vestec a Bříství. V minulých letech se podařilo zpracovat projekt na  vybudování skupinového vodovodu a získat stavební povolení. Protože předpokládané náklady na vybudování vodovodu jsou velmi vysoké cca 193  mil. Kč, musel mikroregion hledat i jiné zdroje financování, aby stavba mohla být realizována. Proto byla podána žádost v rámci 34. Výzvy v  prioritní ose 1 Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní. Opatření 1.2. Zlepšení jakosti pitné vody – napojení obyvatel na vodovod, kterou vydal Státní fond životního prostředí. Bohužel se z kvalifikačních důvodů nepodařilo do tohoto projektu zařadit obec Starý Vestec. V této výzvě byl mikroregion úspěšný a státní fond životního prostředí schválil podporu projektu skupinového vodovodu ve  výši cca 132 mil. Kč. Z posuzovaných projektů jsme získali nejvyšší bodové ohodnocení. Mikroregion teď bude připravovat výběrové řízení na  zhotovitele stavby, technický dozor investora a koordinátora BOZP. Po  ukončení výběrových řízení dojde k vlastnímu zahájení stavby. Pokud nedojde k žádným odvoláním, předpokládám, že k zahájení stavebních prací dojde v září tohoto roku. Protože byl celý projekt koncipován pro čtyři obce, bude se Mikroregion Polabí snažit získat finanční podporu pro  rozvedení vodovodu i ve Starém Vestci a to z financí Ministerstva zemědělství.
 

 

 

Mgr. Jiří Havelka
předseda Mikroregionu Polabí

Vytvořeno: 1. 1. 2013
Poslední aktualizace: 1. 1. 2013 0:00
Autor: Správce Webu