Navigace

Obsah

Komunitní plánování

 • Co to je komunitní plánování?
  Metoda, která umožňuje zpracovávat rozvojové materiály pro různé oblasti veřejného života na úrovni obce i kraje a která výrazně posiluje principy zastupitelské demokracie. Charakteristickým znakem metody je důraz kladený:
   
  • na zapojování všech, kterých se zpracovávaná oblast týká
  • na dialog a vyjednávání
  • na dosažení výsledku, který je přijat a podporován většinou účastníků.
  Co to je komunitní plánování sociálních služeb?
  • Metoda, kterou lze na úrovni obcí nebo krajů plánovat sociální služby tak, aby odpovídaly místním specifikům i potřebám jednotlivých občanů
  • Otevřený proces zjišťování potřeb a zdrojů a hledání nejlepších řešení v oblasti sociálních služeb
 
      Jaký má komunitní plánování pro obec přínos?
 • Zapojuje všechny účastníky systému sociálních služeb (tedy uživatele, poskytovatele, zadavatele) do přípravy a uskutečňování plánu sociálních služeb a zvyšuje tak podíl občanů na rozhodovacím procesu o způsobu jejich zajišťování, legitimizuje rozhodování řídících a zastupitelských orgánů a zvyšuje míru zapojení občanů do dění v obci
 • Podporuje dialog a spolupráci mezi obyvateli, zvyšuje pocit příslušnosti ke komunitě a umožňuje objevovat nové lidské i materiální zdroje
 • Umožňuje obcím sdružovat stávající zdroje, zvyšuje efektivitu jejich využití
 • Zvyšuje dostupnost a kvalitu sociálních služeb a rozšiřuje jejich nabídku, zajišťuje, aby sociální služby odpovídaly zjištěným místním potřebám, reagovaly na lokální odlišnosti
 • Zvyšuje efektivitu investovaných finančních prostředků, protože je vynakládá jen na takové služby, které jsou potřebné


           Výsledkem komunitního plánování je zejména systém sociálních služeb na místní úrovni, který odpovídá zjištěným místním potřebám, reaguje na lokální odlišnosti a zajišťuje, že finanční prostředky na služby vynakládané jsou efektivně využívány.

Stránka

 • 1

Katalog sociálních služeb

Nový katalog sociálních služeb pro Vás ke stažení

12. 2. 2020 Zobrazit více

Základní popis území Mikroregionu Polabí z hlediska potřeb komunitního plánování sociálních a návazných služeb

Tento dokument byl zpracován v rámci projektu „Komunitní plán sociálních a návazných služeb
Mikroregionu Polabí“ s číslem CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006547, který je financován z ESF
prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost
9. 12. 2019 Zobrazit méně

Akční plán Mikroregion Polabí 2019

Komunitní plán sociálních a návazných služeb Mikroregionu Polabí

16. 5. 2019 Zobrazit více

Komunitní plán sociálních a návazných služeb Mikroregionu Polabí

Komunitní plán sociálních a návazných služeb

23. 1. 2018 Zobrazit více

Stránka

 • 1