Navigace

Obsah

Stránka

Oznámení o zveřejnění


V souladu s § 39 odst. 7 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění oznamujeme, že Rozpočet Mikroregionu Polabí na rok 2023 a Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2024 - 2026 je zveřejněn na webových stránkách mikroregionu.

http://www.mikroregionpolabi.cz/rozpocty/

a v listinné podobě k nahlédnutí v agendě svazku na OÚ Jiřice.


21. 12. 2022 Zobrazit méně

Střednědobý výhled rozpočtu 2024 -2026

Dokument také najdete v menu Rozpočty

21. 12. 2022 Zobrazit více

Rozpočtové opatření č.1/2022

Dokument také najdete v menu Rozpočty

21. 12. 2022 Zobrazit více

Schválený rozpočet na rok 2023

Dokument také najdete v menu Rozpočty

21. 12. 2022 Zobrazit více

Závěrečný účet za rok 2021

Více informací v příloze nebo v sekci Rozpočty

11. 7. 2022 Zobrazit více

Záznam a usnesení z valné hromady Mikroregionu Polabí 2.12.2021

V menu Zápisy z jednání najdete dokumenty k valné hromadě konané 2.12.2021

12. 1. 2022 Zobrazit více

Schválená rozpočet na rok 2022 a rozpočtový výhled 2023-2025

Dokumenty naleznete také v menu Rozpočty

31. 12. 2021 Zobrazit více

Rozpočet na tok 2022 a rozpočtový výhled 2023-2025

V menu rozpočty byly zveřejněny nové dokumenty.

15. 11. 2021 Zobrazit více

Stránka