Navigace

Obsah

Stránka

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: Dokumentace ke zpracování strategické plánu rozvoje pro MAS Polabí

Výzva k předložení cenové nabídky k VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU na služby.

17. 12. 2013 Zobrazit více

POZVÁNKA na valnou hromadu

Mikroregionu Polabí

11. 12. 2013 Zobrazit více

VÝZVA VEŘEJNÉHO ZADAVATELE K PODÁNÍ NABÍDKY

Koordinátor projektu Skupinový vodovod pro obce Přerov nad Labem, Semice a Bříství

11. 11. 2013 Zobrazit více

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 1

Informace k veřejné zakázce „Koordinátor projektu Skupinový vodovod pro obce Přerov nad Labem, Semice a Bříství“

22. 10. 2013 Zobrazit více

VÝZVA VEŘEJNÉHO ZADAVATELE K PODÁNÍ NABÍDKY

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA SLUŽBU S NÁZVEM:
„Koordinátor projektu Skupinový vodovod pro obce Přerov nad Labem, Semice a Bříství“.

11. 10. 2013 Zobrazit více

Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace k veřejné zakázce malého rozsahu

Dokumentace pro provádění stavby - dle vyhl. č. 499/2006 Sb., v platném znění

23. 9. 2013 Zobrazit více

Stránka