Obsah

Obec má asi 450 obyvatel a výměru 631 ha, leží v  úrodné polabské nížině. První zmínky jsou z r. 1357. Od r. 1548 náležela obec císaři Ferdinandu I. a od 1647 Šporkům. V roce 1772 v Čechách řádil mor, ve Stratově si vyžádal 7 obětí. Událost připomíná kaplička Nejsvětější Trojice Boží. Další významné památky: kříže z r. 1850, 1855 a pomník padlým v 1. světové válce. V současnosti patří k aktivním podnikatelům firmy Pěstitel Stratov, Bohemiaseed, autodopravce, zámečnictví a několik stavebních firem. V obci jsou 2 pohostinství a  jeden obchod. Obec dbá na rozvoj kultury a sportu, fotbalu, volejbalu a  nohejbalu, kde v žákovské kategorii reprezentuje Středočeský kraj. Spojení zajišťuje železniční a autobusová doprava. Jižně od obce je Chráněná krajinná oblast Mydlovarský luh se vzácnými druhy rostlin a  ptactva. Kolem Labe vede cyklistická naučná stezka.