Obsah

Nejsevernější obec regionu o výměře 840 ha, s počtem asi 170 obyvatel v  68 domech, obec má typický zemědělský charakter. První písemná zmínka je z r. 1479. Největšího rozmachu obec dosáhla do roku 1939, kdy zde žilo téměř 450 obyvatel. V r. 1940 byli obyvatelé násilně vystěhováni, byla zde střelnice německé armády a obec byla téměř celá zničena. Po válce se  vrátila necelá třetina obyvatelstva. Od r. 1968, po obsazení vojenského výcvikového prostoru Sovětskou armádou, byla v obci stavební uzávěra a  došlo k další stagnaci. V centru obce jsou dva pomníky – jeden je věnován obyvatelům, padlým v 1. světové válce, druhý vystěhovaným v roce 1940. Historickou stavbou je zvonička z r. 1818. V současnosti se  rozvíjí výstavba, byly vydlážděny chodníky, provedena plynofikace a  vybudován obecní vodovod, zrekonstruováno fotbalové hřiště.