Navigace

Obsah

Území bylo osídleno od pravěku, jak dokládají nálezy z doby bronzové. Před rokem 995 patřila osada Slavníkovcům. První písemné zmínky jsou z  r. 1320, kdy obec náležela břevnovskému klášteru. Od r. 1437 patřila Přerovu nad Labem a v letech 1616–1850 byla součástí brandýského panství. Obec o rozloze 355 ha a s počtem 150 obyvatel leží na  frekventované silniční křižovatce na silnici Praha–Poděbrady. V obci je kaple sv. Václava z r. 1861 (obnovena v r. 1993) a pomník padlým v 1. světové válce. Zajímavých je několik vjezdů (bran) do zemědělských usedlostí ve stylu českého selského baroka. V současnosti provozují v  obci činnost dvě větší zemědělské firmy a CHOPA, zabývající se výrobou kosmetiky a drogistického zboží. Ubytování a stravování zajišťuje motorest a penzion. Spojení zajišťuje autobusová doprava.