Obsah

Obec vznikla na obchodní stezce Kladskopolské. První písemná zmínka je z r. 1503, kdy ji zdědil Albrecht Smiřický. Dnes má obec 245 domů, 183 chat a asi 500 obyvatel. V r. 1709 založil hrabě F. A. Špork blízkou obec Šnepov (dnešní součást Ostré) jako zázemí pro  hony a lovy. Ostrá je přitažlivá svou krásnou přírodou s chatovými oblastmi a tábořištěm u jezera. Vodní plocha je rájem rybářů. Turisticky zajímavá je cyklostezka, vedoucí kolem nedaleké zříceniny gotického hradu Mydlovaru. Turistickým cílem jsou bylinné zahrady s historickým centrem firmy Botanicus, nabízející atraktivní programy a ekologické výrobky. Láká i Muzeum kamen, kde je přes 100 exponátů. Historické stavby: kaplička na návsi z r. 1894, secesní škola z r. 1908 a kaplička ve Šnepově z r. 1906. Od r. 2005 má Ostrá vlastní železniční zastávku.