Obsah

První zmínka je z r. 1352. Obec má v současnosti 860 obyvatel, leží v úrodné oblasti, předurčující ji k zemědělskému způsobu obživy od středověku až po současnost. V obci stávaly v  minulosti dvě tvrze, ze kterých se mnoho nezachovalo. Nejvýznamnější kulturní památkou je kostel sv. Maří Magdalény z r. 1731, dále statek a  několik barokních vjezdů ve stylu českého selského baroka. V obci prosperují firmy: BRAMKO, Pavel Pokorný – BRAMKO, MONTANO Ing. Valtr aj. Obyvatelé obce využívají služeb zdravotního středisko, řady obchodů a  pohostinství. V obci je mateřská a základní škola. Na vysoké úrovni je sportovní činnost. Pro pěší turistiku a cykloturistiku je velmi zajímavá okolní krajina, zejména pak sousední Kersko s bohatým lesním porostem.