Navigace

Obsah

Město Lysá nad Labem má 8 500 obyvatel, rozlohu asi 3 360 ha, nadmořská výška 192 m n. m. Město leží v úrodné polabské nížině, 30 km severovýchodně od Prahy. Pod jeden správní celek patří části Litol, Byšičky a Dvorce.

První historická zmínka o osadě je z 11. stol. Archívní dokumenty uvádějí turris dicta Lissa – strážní věž u Zemské stezky. Lysou na město povyšuje dne 4. 3. 1291 královna Guta (Jitka) Habsburská, manželka krále Václava II.. V průběhu staletí majitelé lyského panství město dotvářeli k obrazu svému. Po rodu Smiřických má město dodnes ve svém znaku šikmo dělený štít v barvě černé a bílé. Lysá nad Labem doznala největšího hospodářského rozkvětu a  kulturního věhlasu za doby Šporků, zejména hraběte Františka Antonína. Z  jeho doby se zachovalo nejvíce památek, které městu vtiskly jedinečný barokní ráz. Dominantu města bezesporu tvoří Augustiniánský klášter (dnes státní okresní archiv), zámecký objekt (dnes domov důchodců) a  kostel sv. Jana Křtitele s věží o výšce 55 m a barokními sochami na  ohradní zdi. Zámecký park se pyšní zcela ojedinělým komplexem alegorických soch, který nemá ve světě obdoby, zejména jsou to Alegorie 12 měsíců, ročních období, živlů, světadílů. Sochy jsou dílem žáků Braunovy školy. Historickými stavbami jsou budova staré radnice z r. 1747 a budova muzea z r. 1754. Jeho expozice, kromě regionální historie, dokládá život a dílo lyského rodáka, prof. Bedřicha Hrozného, orientalisty světového jména, který se proslavil rozluštěním klínového písma Chetitů.

V současné době je Lysá n.L. známa především výstavištěm s tématicky zaměřenými výstavami, stejně jako dostihovým závodištěm s mezinárodními akcemi. K velkým prosperujícím firmám v Lysé nad L.abem patří Kovona, a.s., Dywidag Prefa, a.s., Interhoeck, s.r.o., Linde + Wiemann CZ, s.r.o., ARS Altmann, s.r.o. a  Misan. Spojení s okolím zajišťuje autobusová a hlavně železniční doprava.

Město poskytuje svým návštěvníkům nejen ubytovací kapacity, stravování a obchodní síť, ale také nabízí kulturní a  sportovní vyžití. Zejména pak turistiku a nenáročnou cykloturistiku v  rovinatém Polabí. Na těchto toulkách můžete navštívit bývalou eremitáž u  sv. Václava, půvabná zákoutí Hrbáčkových tůní na Labi, Hrabanovskou černavu, nebo se projít naučnou stezkou Lysá nad Labem–Čelákovice. Novou naučnou stezkou je i Stezka krajinou Rudolfa II. Z kulturních akcí zaujmou tradiční Lyský Montmartre, Šporkovy slavnosti, Polabské variace, Advent a Živý Betlém. Samostatnou návštěvu si zaslouží místní část Byšičky. Je to zcela ojedinělá, zachovalá osada typu okrouhlice, založená F. A. Šporkem v roce 1717. Má 48 domů se 62 obyvateli, zabývajícími se převážně zemědělstvím. V části Litol je novorománská kaple z r. 1886. V části Dvorce lze, kromě kapličky, najít v půvabných lesích stopy po eremitáži sv. Františka, na tzv. Altánu. Osada Dvorce leží západním směrem od Lysé nad Labem u lesa Bor. Dvorce (Vystrkov) založil v roce 1760 František Karel Rudolf Sweerts-Spork. Domky tehdy stávaly pouze na jedné straně cesty, proto se zde vžilo pořekadlo, že se ve Dvorci chléb peče po jedné straně.